Autismesupport.com
Autismesupport-Home
Autismesupport-Autisme
Autismesupport-Visualisaties
Autismesupport-Contact
Autismesupport-Telefoon
Reacties thuisbegeleiding - Autismesupport - Autisme begeleiding
Links
Info - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding
Begeleiding autisme - Autismesupport - Autisme begeleiding
Thuisbegeleiding Autisme
Thuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding


Begeleiding op maat

Aanpak

  • verduidelijking en voorspelbaarheid aanbrengen op alle niveaus, wat leidt tot een gevoel van veiligheid
  • uitwerken van stappenplannen
  • 'ijsbergdenken', oorzaak van probleemgedrag proberen te achterhalen
  • aanbieden van concrete en visuele communicatie in tijd en ruimte
  • werkvaardigheden aanleren en transfereren
  • individuele huiswerkbegeleiding
  • voorzien in beloning en bemoediging
  • door structurering, de zelfstandigheid van kinderen/ jongeren met Autisme doen groeien, bv. TEACCH, de Socratische methode  

Goede begeleiding maakt gebruik van iemands sterke punten en sluit aan op die gebieden waar de moeilijkheden zich laten zien.

Ieder kind met Autisme is ‘uniek’ en vraagt een 'individuele' aanpak, afgestemd op het kind en het gezin.


www.autismesupport.com_thuisbegeleiding_begeleiding

Contact

0470 / 543 111

www.autismesupport.com/contact.php

 
Autismesupport-HomeAutismesupport-AutismeAutismesupport-VisualisatiesAutismesupport-ContactAutismesupport-TelefoonReacties thuisbegeleiding - Autismesupport - Autisme begeleidingLinksInfo - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleidingThuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleidingBegeleiding autisme - Autismesupport - Autisme begeleiding