Autismesupport.com
Autismesupport-Home
Autismesupport-Autisme
Autismesupport-Visualisaties
Autismesupport-Contact
Autismesupport-Telefoon
Reacties thuisbegeleiding - Autismesupport - Autisme begeleiding
Links
Info - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleiding
Begeleiding autisme - Autismesupport - Autisme begeleiding
Thuisbegeleiding Autisme
Autismesupport-Autisme


Wat is autisme?

De diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) roept veel vragen en bedenkingen op.
Autisme komt voor bij 1/165 kinderen.
Autisme is een ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat ze optreedt in de vroege kindertijd en de ontwikkeling negatief bepaalt.
Een vroegtijdige diagnose van autisme is dan ook essentieel om een gerichte en snelle begeleiding te bieden.

Kenmerken van Autisme

                Moeilijkheden in sociaal contact: gaande van kinderen die volledig in hun 'eigen wereldje' leven tot kinderen met onvoorspelbaar, grillig tot overdreven beleefd gedrag.  
                 
                
Moeilijkheden in communicatie: sommigen spreken niet of nauwelijks, anderen zijn misleidend welbespraakt 
                 
                
Moeilijkheden met verbeelding: zich weinig of niets kunnen voorstellen bij een gebeurtenis, gevoelens van anderen, situaties die nog niet bestaan 
                 
                Komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren 

                
                Zintuiglijke over - of ondergevoeligheid voor licht, geluid, geur, smaak, tast

Drie theorieën van 'autistisch denken'

                     Een zwakke centrale coherentie (CC): door het waarnemen in 'puzzelstukjes', geen samenhang zien in situaties, enkel details zien. De wereld lijkt hierdoor chaotisch
                  en onvoorspelbaar. Een persoon met autisme heeft daarom een hekel aan veranderingen. Zoekt veiligheid in repeterende handelingen, routines en vaste structuren 


                     Tekort aan executieve functies (EF): problemen hebben met plannen van taken, organiseren en uitvoeren van handelingen. Weet niet wat, hoe, waar, wanneer hij/zij
                  een handeling moet doen


                     Beperkte theory of mind (TOM): zich moeilijk kunnen verplaatsen in ‘de binnenkant’ van een ander; wat mensen denken, voelen, verwachten, bedoelen.
                  Beperkte wederkerigheid.


Diagnosestelling van autisme door een gespecialiseerd team


Contact
apestaart_autismesupport_thuisbegeleiding


Autismesupport-HomeAutismesupport-AutismeAutismesupport-VisualisatiesAutismesupport-ContactAutismesupport-TelefoonReacties thuisbegeleiding - Autismesupport - Autisme begeleidingLinksInfo - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleidingThuisbegeleiding - Autismesupport.com - Autisme thuisbegeleidingBegeleiding autisme - Autismesupport - Autisme begeleiding